Star Starachowice

Walne zebranie

PLAN WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEGO
MIEJSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO STAR STARACHOWICE

Realizując postanowienia Statutu Stowarzyszenia Miejskiego Klubu Sportowego „STAR”
w Starachowicach  informujemy, że Walne Zgromadzenie Członków Klubu odbędzie się
w dniu 18.07.2018 (tj. środa) w I terminie o godzinie 17.30 (z wymaganym quorum) lub w II terminie o godzinie 18.00 (bez względu na ilość członków) w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starachowicach ul. Szkolna 14 z następującym porządkiem obrad:

PLAN WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEGO MIEJSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „STAR” W STARACHOWICACH

 1. CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA
 1. Przywitanie członków Stowarzyszenia i zaproszonych gości
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania

Przedstawienie planu zebrania

 1. Sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu za całą kadencję.
 2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za całą kadencję Zarządu
 3. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
 4. Podjęcie uchwał
 5. Podziękowania za pracę na rzecz klubu
 6. Zapytania i wolne wnioski

 

 1. CZĘŚĆ WYBORCZA
 1. Ustalenie formy głosowania
 2. Wybór 3 – osobowej Komisji Wyborczo – Skrutacyjnej
 3. Zgłaszanie kandydatur na Prezesa Zarządu i głosowanie
 4. Zgłaszanie kandydatur na Członków Zarządu i głosowanie
 5. Zgłaszanie kandydatur do Komisji Rewizyjnej i głosowanie
 6. Ogłoszenie wyników wyborów do Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej
 7. Zakończenie zebrania 

   

   

  Starachowice, 04.07.2018

  Emil Krzemiński
  Prezes MKS STAR

 

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.